Tajemnice kniei
Łowieckie opowieści z tajemniczego lasu

Czy można polować na wszystkie zwierzęta?

Grudzień 21st, 2014
de

Polska zapewnia doskonałe warunki do polowania. Polska jest rozległa, a lasy zajmują prawie 1/3 powierzchni państwa. Występujące tu formy roślinności umożliwiają występowanie różnych gatunków zwierząt. Łowiectwo w Polsce jest bardzo atrakcyjne, dzięki czystemu powietrzu, przepięknemu krajobrazowi. Myślistwo nie może być jednak utożsamiane z legalnym zabijaniem zwierząt i idealnym sposobem na wyładowanie nadmiernej agresji.
Sięgając po broń myśliwską pamiętajmy, że nie możemy polować na wszystkie zwierzęta. Wiele gatunków zwierząt jest bowiem zagrożonych i objętych specjalną ochroną. Niektóre zwierzęta występują w określonych regionach Polski i bardzo rzadko. Jednocześnie obowiązują konkretne zakazy czasowe, nie na wszystkie zwierzęta można więc polować w naszym kraju przez cały rok.
Możemy polować m.in. na: borsuki, bażanty, dzikie gęsi, dziki, jarząbki, kaczki, zające, jelenie, sarny, kuny, króliki, kuropatwy, łosie, lisy, norki amerykańskie, muflony, łyski i daniele. Musimy jednak pamiętać o zakazach czasowych oraz uwzględniać prawo łowieckie, które bierze pod uwagę liczebność danych gatunków zwierzyny łownej. Czasami warto tylko tropić i obserwować zwierzęta, niż je bezmyślnie zabijać.

Kto może zostać myśliwym?

Grudzień 21st, 2014
e

Ustawowe wymogi formalne możemy znaleźć w ustawie o broni i amunicji, a także w ustawie prawo łowieckie. Jeśli interesuje nas myślistwo, musimy zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz zdobyć specjalne pozwolenie, dzięki któremu będziemy mogli posiadać broń myśliwską. Osoba fizyczna, aby zostać członkiem zrzeszenia powinna spełnić konkretne warunki: musi skończyć 18 lat, być niekaralna za przestępstwa określone w prawie łowieckim, posiadać polskie obywatelstwo, uiścić wpisowe i złożyć odpowiednią deklarację, korzystać z pełni praw obywatelskich, odbyć trwający rok staż kandydacki i szkolenie organizowane przez Polski Związek Łowiecki, zdać egzamin z zakresu łowiectwa oraz posiadać moralne walory, które będą dawały gwarancję etycznego wykonywania myślistwa
Jeśli łowiectwo jest naszą pasją i spełniamy warunki dotyczące wieku, walorów moralnych, obywatelstwa, korzystania z pełni z praw oraz niekaralności, możemy starać się o członkowstwo w PZŁ. Warto jednak wcześniej postarać się o uzyskanie specjalnego pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej. Niestety zdarzają się przypadki, że nowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, nie otrzymują takiego pozwolenia. Dlatego warto sprawdzić, czy spełniamy warunki ustawowe determinujące otrzymanie takiej broni.

Najlepsze miejsca do polowania

Grudzień 21st, 2014
sd

Obwodem łowieckim nazywamy obszar gruntów, który został administracyjnie wyodrębniony dla celów myśliwskich (myślistwo). Może mieć powierzchnię od 3 do 10 tys. ha i stanowisko jednocześnie siedlisko zwierzyny łownej. Podczas jego tworzenia bierze się przede wszystkim pod uwagę najlepsze zaspokojenie potrzeb związanych z ochroną, zachowaniem oraz rozwojem preferowanych gatunków zwierzyny łownej. Wyróżniamy dwa jego rodzaje: leśny i polny. Pierwszy to taki, w którym minimum 40% powierzchni stanowią grunty leśne. Natomiast w przypadku obwodu łowieckiego polnego, lasy nie zajmują więcej niż 40% jego obszaru. Minister odpowiedzialny jest za określenie zasad kategoryzacji obwodów łowiecki. Uwzględnia wielkość pozyskania oraz liczebność wszystkich gatunków zwierzyny łownej.
Polowania zbiorowe są bardzo ekscytujące, ale jednocześnie niebezpieczne. Takie łowiectwo trwa od października do połowy stycznia. W Polsce cieszą się dużą popularnością. Stanowią świetną okazję do spotkań z przyjaciółmi i przeżycia wielu niezapomnianych chwil. Najlepsze łowiska znajdują się w północnej i zachodniej części naszego kraju. W zależności od regionu poluje się na dziki, daniele, jelenie, drapieżniki oraz saren (z wyjątkiem rogaczy).